NIKHEF

NIKHEF-ingenieurs wilden acceptatietests uitvoeren op de 400 V–12 V DC/DC-converters die ze aan het ontwikkelen zijn voor de voedingsspanning van de DOM’s in het Km3Net-experiment. Ze zochten een betrouwbare LabVIEW-applicatie die kon communiceren met alle instrumenten die deel uitmaakten van de testunit en die alle relevante gegevens kon verzamelen van de uitgevoerde tests. Deze gegevens moesten worden opgeslagen en ook gemakkelijk leesbaar zijn.
Pro Control leverde een pc-applicatie gebouwd in LabView van National Instruments om de communicatie met de aangesloten instrumenten te regelen. Voor elk instrument ontwikkelde Pro Control een LabVIEW-driver om de gewenste functionaliteit te activeren en een interface met daarop alle bedieningselementen en indicatoren die nodig zijn om alle instrumenten te besturen en te monitoren.
Nikhef-Case
Daarnaast zorgde Pro Control voor extra functionaliteit in de vorm van buttons om een ​​experiment te starten en te stoppen en maakte het mogelijk om rapporten – in CSV-formaat – te genereren op basis van de gegevens van het laatst uitgevoerde experiment, die nu op de pc worden opgeslagen. De gebruiker heeft slechts een beperkte technische kennis nodig om de experimenten uit te voeren. Dit alles maakt de applicatie buitengewoon gebruikersvriendelijk.

Gallery

Neem contact op met ons

0299 – 630 690