EOB

Engineer Out of the Box

Pro Control heeft een product ontwikkeld waarmee remote ondersteuning kan worden gegeven.
Remote support heeft als voordeel dat snel hulp kan worden geboden. Bezoek on site is duur, vervuilend en lastig……dat heeft de Corona crisis onlangs nog bewezen. Middels de EOB kan een engineer een medeweker on site aansturen. De engineer kan meekijken door het gebruik van een camera en er is een microfoon en box, om via audio en video te communiceren. Middels een chatfunctie kan data worden verstuurd. Uiteraard wordt dit allemaal maximaal geborgd zodat gegevens te allen tijde veilig zijn.
Veilige manier van werken

Ondanks dat de EOB remote werkt, is het een veilige manier, met bescherming van de belangen van de klant en de service verlenende engineer.

  • De EOB is een box met een touch-screen, dat alleen op het gewenste moment bij calamiteiten op locatie kan worden gezet en kan worden verwijderd als het probleem is opgelost
  • Het werkt onafhankelijk van het bedrijfsnetwerk, waardoor het bedrijfsnetwerk niet gehackt kan worden via de EOB
  • De EOB werkt ook als er geen computer aanwezig is
  • De EOB is erg gebruiksvriendelijk; er hoeft nergens software te worden geïnstalleerd
  • De EOB is robuust en overal te plaatsen
  • Er is maar één EOB nodig per locatie
Gebruikersgemak

Bij een calamiteit wordt de EOB gepakt en op de desk gezet. Een stekker in het stopcontact, een camera in de box pluggen en via Wifi inloggen (gebruik Guest Wifi). Dat is alles wat nodig is om verbinding te maken. Het kastje kan overal worden geplaatst, mits er stroom in de buurt is en een redelijke ontvangst.
De EOB kan voor meerdere machines of afdelingen worden gebruikt. Ervan uitgaande dat niet op meerdere systemen tegelijk storingen zijn.

Abonnement

De EOB werkt volgens een abonnement structuur. Als het abonnement wordt afgesloten, wordt de EOB toegestuurd en wordt maandelijks een abonnementstarief afgeschreven.
Het afgesloten abonnement wordt niet automatisch verlengd. Echter: als de EOB aan het einde van de abonnementsperiode niet binnen een maand na beëindiging is teruggestuurd, wordt het abonnement met eenzelfde abonnementsperiode verlengd, met terugwerkende kracht.

Zie voor meer informatie de website van de EOB
https://app.engineeroutofthebox.com/