Nieuwsbrief voordelen automatiseren testopstellingen

Efficiëntie in monstervoorbereiding

Welke voordelen kan automatisering van testopstellingen u brengen?

Veel productiebedrijven hebben ontdekt dat het voortijdig testen van grondstoffen kan voorkomen dat hele batches achteraf worden afgekeurd. Het nemen van monsters is eenvoudig. Het analyseren van deze monsters is dat niet!

Om een monster geschikt te maken voor analyse worden vooraf verschillende handelingen verricht. Monstervoorbewerking is een kritische stap in de chemische analyse, doordat het een grote invloed heeft op het eindresultaat.

Bedenk daarom eens welke efficiëntie u kunt bereiken als de monstervoorbewerking niet meer handmatig wordt gedaan!

We zien in laboratoria en R&D afdelingen dat testopstellingen handmatig worden ingeregeld. Meerdere pompen moeten worden gekalibreerd, PH-waardes worden ingeregeld, data wordt handmatig opgeschreven. Hierdoor is veel tijd nodig om op te starten, of af te sluiten. Kostbare tijd gaat hierdoor verloren en kunnen testen soms niet worden gedaan door tijdgebrek.

Ook kan het frustrerend zijn om steeds dezelfde handelingen te moeten doen (nauwkeurig afmeten, wachten, beetje bijstellen, weer wachten etc.). En dat terwijl uw geschoolde werknemers door de krapte op de arbeidsmarkt heel goed op andere zaken kunnen worden ingezet!

Wat zijn voordelen van een geautomatiseerd proces?

Bespaar tijd en frustratie door een minder lange insteltijd en afsluittijd
Werknemers kunnen op een ander proces worden ingezet (bijvoorbeeld het analyseren van de testgegevens)
Testen kunnen nauwkeuriger worden uitgevoerd
Fouten door handmatig invoeren en/of meten worden voorkomen
De testen zullen contanter worden gedaan en zijn daarom beter met elkaar te vergelijken
Testen kunnen ook buiten werktijd worden gedaan
Bovenstaande punten kunnen een goede business case opleveren om het automatiseren van uw testopstellingen te rechtvaardigen.

Met Bas Labsolutions zijn we een samenwerking aangegaan voor speciale automatiseringsoplossingen in laboratoria. Bas Machinebouw maakt machines die nog niet bestaan. En Pro Control maakt besturingssystemen op maat, waarbij juist oplossingen worden ontwikkeld voor innovaties en testplants in laboratoria.

Pro Control vult partner Bas Lab Solutions aan met de ontwikkeling van besturingssystemen voor speciale instrumenten en machines voor monstervoorbereiding. Door modules generiek te ontwerpen, kunnen ontwikkelkosten voor speciale machines worden verdeeld over meerdere toepassingen. Hierdoor kan een concurrerende prijs worden geboden, terwijl klanten toch een maatoplossing krijgen aangeboden.


Bas Lab Solutions

Meer over Dizanta?