De Pro Control 0-meting

Wel eens gedacht aan een 0-meting van uw installaties?

 

 • Bent u het zicht op de technische status van uw installaties kwijt?
 • Heeft u een onafhankelijk advies nodig over het onderhouden van uw installaties?
 • Bent u bezig met het opstellen van een meerjarenplan t.b.v. onderhoud?

Door onze expertise en ervaring op het gebied van procesbesturing, industriële automatisering en meet & regeltechniek zijn wij in staat om op een efficiënte en kosteneffectieve manier in staat om voor u een helder beeld te schetsen van de status waarin uw installaties verkeren. Na het uitvoeren van de 0-meting heeft u een helder beeld van de:

 • status waarin de Process Control Systems van de installaties verkeren;
 • benodigde budgetten om de bestaande installaties te upgraden naar een hoger niveau;
 • complexiteit van de instandhouding van de systemen;
 • verkrijgbaarheid van reserve onderdelen voor de instandhouding van de systemen;
 • visie van Pro Control als onafhankelijk specialist op de huidige situatie;
 • rol die Pro Control kan spelen naar aanleiding van de bevindingen die worden gedaan tijdens de 0-meting.

Na de 0-meting ontvangt u van Pro Control een rapport met bevindingen en aanbevelingen. U bent na de 0-meting volledig op de hoogte van de status van uw installaties. Op basis van ons advies kunt u uw onderhoudsdoelen bijstellen, budgetten aanvragen voor aanpassingen, uitbreidingen of renovatie van uw installatie(s).

Vanzelfsprekend is Pro Control u ook na de 0-meting graag van dienst om u te ontzorgen op het gebied van besturings- en meet &regeltechniek. Met onze partners zijn wij ook in staat om mechanische aanpassingen aan uw installaties te realiseren.

 • Gaat u binnenkort uw onderhoudsbudgetten opstellen?
 • Wil u meer weten over de huidige status van uw installaties?
 • Heeft u een onafhankelijk advies nodig om uw management te overtuigen?

Neem dan contact met ons op via 0299-630690 of bezoek onze website: www.pro-control.nl

Meer over Dizanta?